Uchwała Nr XXII/144/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029
 
Uchwała Nr XXII/145/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku
Publikacja Uchwały Nr XXII/145/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5653
 
Uchwała Nr XXII/146/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego
 
Uchwała Nr XXII/147/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2020 roku"
 
Uchwała Nr XXII/148/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXII/148/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5655
 
Uchwała Nr XXII/149/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
Publikacja Uchwały Nr XXII/149/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5656
 
Uchwała Nr XXII/150/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Publikacja Uchwały Nr XXII/150/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5657
 
Uchwała Nr XXII/151/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
Publikacja Uchwały Nr XXII/151/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5658
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-18 11:10:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 11:54:05
  • Liczba odsłon: 303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536982]

przewiń do góry