Urząd Gminy Somianka                                          Somianka, dnia 17.06.2016 r.
07-203 Somianka
GK.523.6.2016Ogłoszenie o konsultacjach


Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego
„Uchwała  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 24.06.2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)    listownie – adres: Urząd Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele  16 b,
2)    emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.
3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14        I piętro) w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji od 18.06.2016 r. do 24.06.2016 r.
                                                                                                                      
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta pokój nr 7 tel. (29) 74 187 90 w. 35.

                                                                                                 Z up. Wójta
                                                                                                Teresa Lipska
                                                                                         Sekretarz Gminy
                                     …………………………….
                                    (podpis osoby upoważnionej)
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:
1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 17.06.2016 r.
2)    na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 17.06.2016 r.
3)    na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 17.06.2016 r.

Projekt uchwały
Załącznik do uchwały
Formularz zgłaszania uwag
Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-17 13:48:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-17 13:48:43
  • Liczba odsłon: 315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543811]

przewiń do góry