URZĄD GMINY SOMIANKA                                                                                                                                                                                                                                                 Somianka, dnia 15 maja 2017r.

SG.523.8.2017


Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl  w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:


1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.


Termin konsultacji od 16 maja 2017 r. do 23 maja 2017r.


Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.


                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                    /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                          Zastępca Wójta  


Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 15 maja 2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 15 maja 2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 15 maja 2017 r.
Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały ………..

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-15 13:27:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:33:03
  • Liczba odsłon: 380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537144]

przewiń do góry