Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:  Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska Urząd Gminy Somianka pok. nr 8 (parter), tel. (29) 741 87 96 w. 43.
 1. Wymagane dokumenty:                                                                                -wniosek o ustalenie numeru porządkowego;                                                    -mapa inwentaryzacyjna powykonawcza (budynek istniejący), mapa z projektem bądź inna obrazująca planowane usytuowanie budynku prognozowanego lub w budowie, dla którego ma być ustalony numer porządkowy (lub kopie tych dokumentów).
 
 1. Opłaty:                                                                                                             Nie podlega opłacie skarbowej.
 1. Terminy:                                                                                          Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego jest wydawane w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
 1. Tryb odwoławczy:                                                                                          Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.
 1. Miejsce złożenia dokumentów:                                                                  Sekretariat Urzędu Gminy Somianka (Somianka-Parcele 16B) pok. nr 14 (I piętro) w godz. 8-16.
 1. Inne wymagania:                                                                                      Zgodnie z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne- właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

 1. Podstawa prawna:

1) art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.   z 2016 r. poz. 1629);

2)    rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.   w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).


Wzór wniosku


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-19 14:26:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 14:42:46
 • Liczba odsłon: 462
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552477]

przewiń do góry