Uchwała Nr LI/270/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr LI/271/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

Uchwała Nr LI/272/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/N/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/273/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka obejmującego część terenu sołectwa Janki.   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/274/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia  "Planu odnowy miejscowości Barcice".   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/275/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stary Mystkówiec".   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/276/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Skorki".   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/277/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kręgi".   (Załącznik)

Uchwała Nr LI/278/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Nowe Wypychy".    (Załącznik)

Uchwała Nr LI/279/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Popowo Kościelne".    (Załącznik)

Uchwała Nr LI/280/10 Rady Gminy Somianka z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Ulasek".   (Załącznik)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-17 14:28:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 14:28:52
  • Liczba odsłon: 509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537176]

przewiń do góry