URZĄD GMINY

   SOMIANKA

Somianka, dnia 10.08.2015 r.

Pl.523.2.2015

 

Ogłoszenie o konsultacjach 

 

        Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową  w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 17 sierpnia 2015r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)    listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)    emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 10 sierpnia 2015 r. do  17 sierpnia 2015 r.

                                                                                                              

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pepłowski Mateusz pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

 

                                                                                                                Z up.Wójta                                         
                                                                                                          /-/ Teresa Lipska

                                                                                                           Sekretarz Gminy

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 10 sierpnia 2015 r

2)    na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 10 sierpnia 2015 r.

3)    na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 10 sierpnia 2015 r r.

 

Formularz uwag
Regulamin konsultowania
Projekt Uchwały Rady Gminy ......

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-10 12:11:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-10 12:11:16
  • Liczba odsłon: 334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537138]

przewiń do góry