Uchwała Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XXVI/150/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XXVI/151/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2013 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu "Przebudowa drogi gminnej o nr 440414W na odcinku Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo od drogi powiatowej Nr 4413W do drogi wojewódzkiej nr 618 Etap I" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Uchwała Nr XXVI/152/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r.w sprawieabezpieczenia środków finansowych na rok 2013 w budżecie gminy Somianka na realizację projektu: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości Skorki i Ulasek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Uchwała Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Publikacja Uchwały Nr XXVI/153/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXVI/154/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/54/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance.

Publikacja Uchwały Nr XXVI/154/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy.

Publikacja Uchwały Nr XXVI/155/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-02 12:26:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 10:00:01
  • Liczba odsłon: 551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543947]

przewiń do góry