Uchwała Nr XLVII/282/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2023

Uchwała Nr XLVII/283/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
Publikacja Uchwały Nr XLVII/283/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=412

Uchwała Nr XLVII/284/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XLVII/285/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XLVII/286/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3643

Uchwała Nr XLVII/287/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3644

Uchwała Nr XLVII/288/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/289/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr I/3/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr XLVII/290/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej

Uchwała Nr XLVII/291/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-09 16:34:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-08 10:42:22
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554080]

przewiń do góry