Uchwała Nr VII/35/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu gminy na rok 2007 w kwocie 3.985 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Dokonuje się podziału ogólnej rezerwy budżetowej na rok 2007 w kwocie 4.000 zł -zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Zwieksza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 o kwotę 4.000 zł i ustala się je zgodnie z załącznikiem nr 3    (3a-zadania inwestycyjne w 2007 roku)

§ 3

Dokonuje się przeniesień w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w kwocie 1.120 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:18:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:18:37
  • Liczba odsłon: 442
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543888]

przewiń do góry