U C H W A Ł A Nr XV/93/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

W sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), w związku z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. tworzy się następujący obwód głosowania, ustala jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

 

 

 

Numer

Obwodu

Głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

7

Oddział Zewnętrzny Popowo

Zakład Karny w Warszawie Białołęce

Oddział Zewnętrzny

W Popowie

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 14:41:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 14:41:25
  • Liczba odsłon: 620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554054]

przewiń do góry