U C H W A Ł A Nr XXXV/188/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 3 października 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienienieruchomości.

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 1 Uchwały Nr III/116/93 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 1993r. w sprawie określania zasad nabycia , zbycia, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania - Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie Panu Marianowi Wojciechowi Majewskiemu zam. Janki 61, 07-203 Somianka na okres 6 lat , nieruchomości rolnych oznaczonych numerami działek 8 i 43 o pow.5,26 ha położonych w miejscowości Janki .

Działki przeznaczone są pod uprawy rolne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-10 13:49:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-10 13:49:58
  • Liczba odsłon: 484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553967]

przewiń do góry