Uchwała Nr XXVIII/148/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 października 2005 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 32.910 zł. zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Dokonuje się podziału ogólnej rezerwy budżetowej na rok 2005 w kwocie 5.300 zł. zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotę 5.300 zł. do kwoty 245.300 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2005 w kwocie 32.910 zł. zgodnie z zał. Nr 4

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

         

                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                              

                                                                 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-13 08:47:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-13 08:47:06
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553021]

przewiń do góry