Uchwała Nr LVI/312/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023

Uchwała Nr LVI/313/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.
Publikacja Uchwały Nr LVI/313/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=11360

Uchwała Nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr LVI/314/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- 

http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2018/11531/Uchwała Nr LVI/315/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Publikacja Uchwały Nr LVI/315/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=11361

Uchwała Nr LVI/316/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr LVI/317/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Publikacja Uchwały Nr LVI/317/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=11405

Uchwała Nr LVI/318/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Publikacja Uchwały Nr LVI/318/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=11362

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-05 14:04:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-08 07:06:28
  • Liczba odsłon: 420
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537205]

przewiń do góry