Uchwała Nr XLVI/278/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLVI/279/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr LIII/322/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia inkasenta podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Uchwała Nr LIV N/324/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 25.282.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 pazdziernika 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LIV N/325/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Uchwała Nr LVII N/336/14 Rady Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo -Parcele

Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-25 15:26:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-08 10:45:59
  • Liczba odsłon: 449
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553080]

przewiń do góry