Uchwała Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku

Publikacja Uchwały Nr XXIV/160/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=8938

Uchwała Nr XXIV/161/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego

Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

Publikacja Uchwały Nr XXIV/163/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=8939

 

Uchwała Nr XXIV/164/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania

Uchwała Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV/166/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Somianka

Uchwała Nr XXIV/167/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków                        Publikacja Uchwały XXIV/167/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=8940

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-31 14:48:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-08 12:28:16
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536956]

przewiń do góry