UCHWAŁA Nr XXXII/164/2006

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.

 

     Działając na podstawie 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z późn.zm.) po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka,

Rada Gminy Somianka stwierdza co następuje:

§ 1.

Przedstawiony Radzie Gminy Somianka projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka jest zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka przyjętym Uchwałą Rady Gminy Somianka Nr III/20/2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-13 12:04:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 12:04:34
  • Liczba odsłon: 665
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553028]

przewiń do góry