URZĄD GMINY SOMIANKA

    07-203 SOMIANKA                                      

                                                                                Somianka, dnia 2 marca 2017r.

 

SG.523.2.2017


Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka ”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 9 marca 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 2 marca 2017 r. do 9 marca 2017 r.

                                                                                                                       

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                       /-/ Z up. WÓJTA

                                          Teresa Lipska                                          Sekretarz Gminy

                                                                      

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 2 marca 2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 2 marca 2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 2 marca 2017 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy .......

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-02 13:39:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 14:01:22
  • Liczba odsłon: 468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554117]

przewiń do góry