UCHWAŁA NR XXXVII/217/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Uchwała Nr XXXVII/217/17 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6719

UCHWAŁA NR XXXVII/218/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa 

UCHWAŁA NR XXXVII/219/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
Uchwała Nr XXXVII/219/17 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6720

UCHWAŁA NR XXXVII/220/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Uchwała Nr XXXVII/220/17 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6721

UCHWAŁA NR XXXVII/221/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXXVII/221/17 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6618

UCHWAŁA NR XXXVII/222/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
Uchwała Nr XXXVII/222/17 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6619

UCHWAŁA Nr XXXVII/223/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości w Somiance-Parcele 25B oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

UCHWAŁA Nr XXXVII/225/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w Wólce Somiankowskiej 35 (część budynku parterowego) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

UCHWAŁA Nr XXXVII/226/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023

UCHWAŁA NR XXXVII/227/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/228/17 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-01 12:53:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 13:19:50
  • Liczba odsłon: 497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554049]

przewiń do góry