Somianka, dnia 6 marca 2015 r.

 

SG.523.2.2015

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową
w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 13 marca 2015 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl
lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)    listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)    emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14
(I piętro) w godzinach urzędowania.

 

 

Termin konsultacji od 7 marca 2015 r. do 13 marca 2015 r.

 

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro)
tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                            /-/ Z up. Wójta

                                                                           Agnieszka Salwin

                                                                            Zastępca Wójta

                                                                   …………………………….

                                                                  (podpis osoby upoważnionej)

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 6 marca 2015 r.

2)    na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 6 marca 2015 r.

3)    na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 6 marca 2015 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-06 15:35:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06 15:35:15
  • Liczba odsłon: 341
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552551]

przewiń do góry