Uchwała Nr XLI/239/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023

Uchwała Nr XLI/240/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku                                                                                            Publikacja Uchwały Nr XLI/240/17  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=10784

Uchwała Nr XLI/241/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ulasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ulasku

Uchwała Nr XLI/242/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach

Uchwała Nr XLI/243/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jackowie Górnym

Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Somiance w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Somiance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Somiance

Uchwała Nr XLI/245/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej

Uchwała Nr XLI/246/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego  Publikacja Uchwały Nr XLI/246/17  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=10785

Uchwała Nr XLI/247/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance 
Publikacja Uchwały Nr XLI/247/17  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=10786

Uchwała Nr XLI/248/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XLI/249/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2018

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-24 13:20:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-14 07:22:50
  • Liczba odsłon: 496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552985]

przewiń do góry