Uchwała Nr IV/16/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami) oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U.Nr.249 poz.2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 80.000 zł do kwoty 12.587.594 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 80.000 zł do kwoty 14.633.700 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
  1. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 14:02:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-09 14:02:20
  • Liczba odsłon: 452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553942]

przewiń do góry