Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka

 

1. Osoba prowadząca sprawę:

Mariola Mróz  podinsp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pokój nr 8 (parter) tel. (029) 741 – 87 – 96 w. 43.

2. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu,

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Róż 2, pok. nr 25 - parter),

 • w przypadku działki leśnej opis taksacyjny lasu (sporządza uprawniony leśnik).

3. Opłaty:

     Skarbowa (w znakach skarbowych):

 • od podania – 5 zł,

 • od każdego załącznika – po 0,50 zł.

4. Terminy załatwienia spraw:

Wniosek jest rozpatrywany w momencie przystąpienia do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub jego aktualizacji.

5. Tryb odwoławczy:

         Nie przysługuje.

6. Miejsce złożenia wniosku:

        Urząd Gminy w Somiance–pok. nr 14(I piętro)–w godz. od 8 00 do16 00 .

7. Podstawa prawna:

Art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

   

             Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-07-28 12:01:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 13:02:05
 • Liczba odsłon: 1438
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554026]

przewiń do góry