Udokumentowanie lat pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków

   1. Osoba prowadząca sprawę:

GĄSIOR MARIANNA – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 5, tel. (29) 741-87-96.  

    2 . Potrzebne dokumenty:

1) druk „oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów” (z ZUS lub KRUS),

2) druki „zeznanie świadka” szt. 2 (z ZUS lub KRUS),

3) zaświadczenie dotyczące posiadania gospodarstwa rolnego przez rodziców lub teściów (wydaje Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ul. Aleja Róż 2 Wydział Geodezji, pokój nr 25-parter),

4) zaświadczenie z USC potwierdzające miejsce zamieszkania (pokój nr 3 parter - Urząd Gminy Somianka),

5) dowody osobiste świadków,

6) odcinki renty lub emerytury świadków (jeśli pobierają).

W Gminie Somianka okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym można udowodnić zeznaniami co najmniej 2 świadków, zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo.

  3. Opłaty:

Stwierdzenie wiarygodności podpisów nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b lub f ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 z późn. zm.).

  4. Ważność dokumentu:

Bezterminowo.

  5 . Termin załatwienia sprawy.

W tym samym dniu, w którym zostanie przedłożony komplet dokumentów.

  6 . Miejsce złożenia dokumentów:

 1. ZUS przy ubieganiu się o emeryturę (rentę) pracowniczą,

 2. KRUS – przy ubieganiu się o emeryturę (rentę) rolniczą,

 3. Zakład Pracy (przy ubieganiu się o zaliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy).

  7. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.),

 2. ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 310).

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

USC – Urząd Stanu Cywilnego.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-28 13:12:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-16 15:11:47
 • Liczba odsłon: 950
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552961]

przewiń do góry