WÓJT GMINY

 SOMIANKA

Somianka, dnia 12.09.2016 r.

Pl.523.3.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach


       Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele.

       Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową  w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 20 września  2016r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca      z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka-Parcele 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 I piętro)  w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 13.09. 2016 r. do  20.09. 2016 r.                                                                                                                 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Mariola Mróz  pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

                                                                                      

                                                                                       Z up. Wójta

                                                                                    /-/ Teresa Lipska

                                                                                     Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu  12.09. 2016 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 12.09. 2016 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 12.09. 2016 r.


Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy ..........

Załącznik do Projektu Uchwały ..........

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-12 10:40:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 10:40:16
  • Liczba odsłon: 373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553125]

przewiń do góry