U C H W A Ł A Nr XXIIIN/126/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 stycznia 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału na obręby i określenia ich granic .

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. ) w związku z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. nr 38, poz. 454) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta ( Dz. U. nr 169, poz. 1767 ), uchwala się co następuje :

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie nowe granice gminy Wyszków i gminy Somianka.

Mapa w skali 1:10 000 z zaznaczonymi nowymi granicami gmin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 12:59:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 12:59:14
  • Liczba odsłon: 556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552974]

przewiń do góry