Zarządzenie Nr 1/12 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 2/12 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 3/12 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 4/12 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012. 

Zarządzenie Nr 5/12 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian do uchwały bedżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r.  (Załącznik)

Zarządzenie Nr 7/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 8/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany.

Zarządzenie Nr 9/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 10/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 11/12 z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 12/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance i GBP w Somiance za 2011r.   (Załaczniki   1,   2,3,4 )

Zarządzenie Nr 13/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.  

Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r.   (Załączniki  1, 1a, 2, 2a)

Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy zabudowanej nieruchomości nr 135/3 położonej we wsi Somianka-Parcele.

Zarządzenie Nr 17/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie nabycia działki

Zarządzenie Nr 18/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie prawa pierwokupu. 

Zarządzenie Nr 19/12 z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 20/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 21/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 22/12 z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Somianka.     

Zarządzenie Nr 23/12 z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy zabudowanej nieruchomości nr 135/3 położonej we wsi Somianka-Parcele.

Zarządzenie Nr 24/12 z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr 25/12 z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale i budynki mieszkalne.

Zarządzenie Nr 26/12 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Somiance.

Zarządzenie Nr 27/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 28/12 z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 29/12 z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Somiance.

Zarządzenie Nr 30/12 z dnia 3 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 31/12 z dnia 3 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 32/12 z dnia 3 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 33/12 z dnia 3 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 34/12 z dnia 10 września 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 35/12 z dnia 10 września 2012r. w sprawie  nabycia działek.

Zarządzenie Nr 36/12 z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. 

Zarządzenie Nr 37/12 z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 38/12 z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr 39/12 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Somianka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-13 10:09:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-09 15:37:20
  • Liczba odsłon: 1140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552488]

przewiń do góry