Somianka, dnia 23 października 2013 r.

SG.523.12.2013

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: Uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 31 października 2013 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)        listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)        emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.


Termin konsultacji od 24 października 2013 r. do 31 października 2013 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36 .

                                                                                                   

                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                       /-/ Andrzej Żołyński

                                                                                                         …………………………….

                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej)

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 23 października 2013 r.

2)       na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 23 października 2013 r.

3)       na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 23 października 2013 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania ........

Projekt Uchwały ........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-23 12:58:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 12:58:02
  • Liczba odsłon: 427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554111]

przewiń do góry