ZARZĄDZENIE NR 1/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 2/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 4/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA  z dnia 21 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 6/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 7/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 8/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 9/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE  NR 10/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie odwołania alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 11 /18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somianka    (Załącznik)

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 407 położonej we wsi Wola Mystkowska

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 164 położonej we wsi Wola Mystkowska

ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 7 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Somianka  (Załączniki   1,   2,  3,    4,   5 )

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 12 marca 2018r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 20/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somianka na nieruchomość będącą własności osoby fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 21/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 22/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 16 marca 2018r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 23/18 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wzoru „Skierowania na zabieg sterylizacji kotek wolno żyjących” oraz wzoru „Skierowania na zabieg uśpienia ślepego miotu kotów wolno żyjących”
 
ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych Gminy Somianka
 
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance
 
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie nabycia działki nr 471/2 o pow. 0,0045 ha położonej we wsi Wielęcin
 
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 10 lipca 2018r.  w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej
 
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 20 lipca 2018r.  w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) 
 
ZARZĄDZENIE   Nr 29/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 3 sierpnia   2018r.  w sprawie przeznaczenia   do dzierżawy zabudowanej   nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 407 położonej we wsi Wola Mystkowska
 
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY SOMIANKA z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej   oznaczonej numerem geodezyjnym 164   położonej we wsi Wola Mystkowska
 
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka  Załączniki   1,   2
 
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowych
 
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej
 
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 7 września 2018r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 września 2018r. w sprawie nabycia działki nr 218/2 o pow. 1,6673 ha położonej we wsi Stare Kozłowo
 
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 02 października 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii
 
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 października 2018r   w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej   oznaczonej numerem geodezyjnym 164 położonej we wsi Wola Mystkowska

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 października 2018r. w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 października 2018r. w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2018r.  w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2018r.  w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2018r.  w sprawie prawa pierwokupu
 
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-19 14:02:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-07 08:44:18
  • Liczba odsłon: 656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552535]

przewiń do góry