Somianka, dnia 7.11.2016 r.

SG.523.17.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz
z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 8 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                                                                                     /-/ Andrzej Żołyński

                                                                                                                            

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 7 listopada 2016 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 7 listopada 2016 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 7 listopada 2016 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały ……

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-07 14:21:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 14:39:33
  • Liczba odsłon: 373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553079]

przewiń do góry