Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
425 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec Bogdan Krysiak 2021-02-17
426 Dostawa autobusu (19+1, w tym 2 miejsca dla wózków inalidzkich) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D w celu likwidacji barier transportowych w Gminie Somianka Bogdan Krysiak 2021-01-28
423 Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach Bogdan Krysiak 2021-01-21
420 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Somianka (II) Bogdan Krysiak 2021-01-18
422 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka na lata 2021-2022 (III) Bogdan Krysiak 2021-01-11
418 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka w roku 2021 Bogdan Krysiak 2020-11-13
417 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Żródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" - II Bogdan Krysiak 2020-11-12
415 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2020/2021 Bogdan Krysiak 2020-09-02
413 Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuż=150 m3 wraz z uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celinowo, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2020-05-25
412 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2020-05-08
411 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2020-05-06
410 Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo Bogdan Krysiak 2020-04-06
409 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2020-03-16
407 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2020-01-15
406 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2020-01-13
404 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu trzech kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Żródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2019-11-15
403 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (IV) Bogdan Krysiak 2019-11-15
402 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2019/2020 Bogdan Krysiak 2019-08-30
398 Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2019-06-27
397 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2019-05-07
396 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2019 (II) Bogdan Krysiak 2019-04-15
393 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka w roku 2019. Bogdan Krysiak 2019-01-17
394 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w 2019r. Bogdan Krysiak 2019-01-14
392 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2019-01-03
380 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” Bogdan Krysiak 2018-10-25
387 Utworzenie 4 Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Gminie Somianka Bogdan Krysiak 2018-10-18
367 Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec” Bogdan Krysiak 2018-10-18
384 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Odnawialne Źródła Energi w Gminach Brańszczyk,Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-09-06
386 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2018/2019 (2) Bogdan Krysiak 2018-09-03
378 Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach Bogdan Krysiak 2018-08-08
383 Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach Bogdan Krysiak 2018-08-08
373 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu:„Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-07-20
368 Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Jackowie Dolnym” Bogdan Krysiak 2018-05-21
371 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko (III przetarg) Bogdan Krysiak 2018-05-15
372 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2018-05-09
365 Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu "Mój Rynek” Bogdan Krysiak 2018-04-26
369 Wyłonienie dzierżawcy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 164 Bogdan Krysiak 2018-04-16
370 Wyłonienie dzierżawcy zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 407 Bogdan Krysiak 2018-04-16
364 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440403W SUWIN – STARE PŁUDY – SOMIANKA-PARCELE Bogdan Krysiak 2018-03-14
363 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2018-03-01
362 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WYPYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA – PARCELE I SOMIANKA, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMIANKA” - „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski" Bogdan Krysiak 2018-02-19
361 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2018 Bogdan Krysiak 2018-01-29
360 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2018-01-12
356 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2017-12-15
348 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2017-08-09
346 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - II przetarg Bogdan Krysiak 2017-08-01
345 Przebudowa drogi w miejscowości Somianka Bogdan Krysiak 2017-07-03
343 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 440412W CELINOWO SUWIN Bogdan Krysiak 2017-04-04
342 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2017-03-23
341 Przebudowa drogi gminnej Nr 440406W od drogi powiatowej Nr 4410W Zdziebórz-Stare Kozłowo, Gmina Somianka Bogdan Krysiak 2017-03-23
340 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka leżącej na działce ewidencyjnej nr 376/2, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2017-03-16
339 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2017 Bogdan Krysiak 2017-01-05
338 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka w latach 2017 i 2018 Bogdan Krysiak 2016-12-06
334 Dzierżawa niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Janki Bogdan Krysiak 2016-10-05
333 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia - III przetarg Bogdan Krysiak 2016-08-30
331 Przebudowa drogi gminnej 440405W w miejscowości Kręgi, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2016-08-30
328 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 74 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-08-01
325 Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo - Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2016-06-14
324 Przebudowa drogi gminnej Nr 440411W Zdziebórz - Suwin Bogdan Krysiak 2016-06-14
323 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Jasieniec Bogdan Krysiak 2016-05-18
321 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (2) Bogdan Krysiak 2016-05-13
322 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2016-05-10
320 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2016-04-05
319 Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne Bogdan Krysiak 2016-03-02
318 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka – III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2016-02-23
310 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko, oznaczonych numerami geodezyjnymi 279/1, 308/1, 404/1,491/1, 491/2 Bogdan Krysiak 2016-01-25
202 Sprzedaz niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Janki Bogdan Krysiak 2016-01-25
228 Dzierżawa nieruchomości rolnej położonej w Kręgach Bogdan Krysiak 2016-01-25
201 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wielątki Rosochate Bogdan Krysiak 2016-01-25
207 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-01-25
215 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253) Bogdan Krysiak 2016-01-25
214 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466) Bogdan Krysiak 2016-01-25
217 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5) Bogdan Krysiak 2016-01-25
216 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3) Bogdan Krysiak 2016-01-25
245 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działka nr 460) Bogdan Krysiak 2016-01-25
314 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2016 Bogdan Krysiak 2015-12-21
317 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-12-21
313 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 77 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo Letnisko Bogdan Krysiak 2015-10-27
311 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Bogdan Krysiak 2015-08-06
312 Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” – roboty uzupełniające Bogdan Krysiak 2015-07-17
309 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wielęcin (Henrysin) Bogdan Krysiak 2015-07-14
308 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - VI przetarg Bogdan Krysiak 2015-06-03
307 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - V przetarg Bogdan Krysiak 2015-06-03
305 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - V przetarg Bogdan Krysiak 2015-04-24
306 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - IV przetarg Bogdan Krysiak 2015-04-24
304 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-03-12
302 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - IV przetarg Bogdan Krysiak 2015-03-09
303 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - III przetarg Bogdan Krysiak 2015-03-09
301 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2014-12-30
299 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD – III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-12-19
295 Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory Bogdan Krysiak 2014-12-17
297 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - III przetarg Bogdan Krysiak 2014-12-16
298 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - II przetarg Bogdan Krysiak 2014-12-16
296 Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2014-11-12
293 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo Letnisko, oznaczonych nr 224,460 Bogdan Krysiak 2014-10-20
294 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 433,248,250/1 Bogdan Krysiak 2014-10-20
291 Przewóz uczniów do Szkół Publicznych na terenie gminy Somianka, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Bogdan Krysiak 2014-10-09
288 Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2014-08-22
287 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości Bogdan Krysiak 2014-08-22
290 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki, wyposażenia do toalet, kuchni - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-08-22
289 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD – II ogłoszenie. Bogdan Krysiak 2014-08-19
286 Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym Bogdan Krysiak 2014-08-14
282 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i zabawki Bogdan Krysiak 2014-08-05
284 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Organizacja placu zabaw – PSP Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2014-08-05
280 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-07-03
279 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-07-03
281 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-07-03
278 Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W Somianka Parcele – Nowe Płudy Bogdan Krysiak 2014-05-27
276 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
275 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
274 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
277 Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin Bogdan Krysiak 2014-05-07
273 Budowa chodników na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2014-04-10
269 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-12
271 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-12
270 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-12
272 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2014 oraz roku 2015 Bogdan Krysiak 2014-02-03
268 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-17
267 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-17
266 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-17
265 Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu II" Bogdan Krysiak 2013-12-06
264 Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice Bogdan Krysiak 2013-12-06
263 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-27
262 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 284,289,290/1 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-27
261 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248, 249,250/1 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-27
258 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Somianka – rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej Bogdan Krysiak 2013-11-15
260 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bogdan Krysiak 2013-10-30
256 Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego Bogdan Krysiak 2013-10-25
257 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego Bogdan Krysiak 2013-10-24
259 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2013-10-21
255 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-10-18
254 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 Bogdan Krysiak 2013-09-30
253 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 284,289,290/1 Bogdan Krysiak 2013-09-30
252 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248, 249,250/1 Bogdan Krysiak 2013-09-30
251 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-09-18
250 Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat do punktu przedszkolnego „Krasnale” w Somiance w ramach realizacji projektu „Przedszkolak to ja” Bogdan Krysiak 2013-08-28
247 Przebudowa drogi transportu rolnego położona we wsi Stare Wypychy Bogdan Krysiak 2013-08-07
246 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowościach Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej 618 Etap I Bogdan Krysiak 2013-08-07
249 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2013-08-02
243 Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi: Ostrowy, Wielęcin, Jackowo Dolne, Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2013-07-22
242 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2013-06-21
236 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-IV Bogdan Krysiak 2013-06-18
237 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-IV Bogdan Krysiak 2013-06-18
238 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-IV Bogdan Krysiak 2013-06-18
239 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-IV Bogdan Krysiak 2013-06-18
235 Zakup przyczepy dwuosiowej do wywozu odpadów komunalnych Bogdan Krysiak 2013-04-16
230 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-III Bogdan Krysiak 2013-04-15
231 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-III Bogdan Krysiak 2013-04-15
232 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-III Bogdan Krysiak 2013-04-15
233 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-III Bogdan Krysiak 2013-04-15
229 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele Bogdan Krysiak 2013-04-08
225 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-II Bogdan Krysiak 2013-02-19
224 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-II Bogdan Krysiak 2013-02-19
226 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-II Bogdan Krysiak 2013-02-19
227 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-II Bogdan Krysiak 2013-02-19
222 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki - III Bogdan Krysiak 2013-01-11
220 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Somianka-Parcele Bogdan Krysiak 2012-12-18
219 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka-II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2012-11-23
211 Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw Bogdan Krysiak 2012-11-13
213 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2012 oraz 2013 Bogdan Krysiak 2012-10-16
209 Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe Wypychy poprzez budowę chodnika i miejsca spotkań wraz z placem zabaw oraz wymianą oświetlenia ulicznego. Bogdan Krysiak 2012-10-04
208 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 2 osób oraz kategorii B dla 5 osób Bogdan Krysiak 2012-09-28
210 Usunięcie z terenu Gminy Somianka wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych Bogdan Krysiak 2012-09-27
206 Przebudowa drogi transportu rolnego nr 201, 218 i 203/8 położonej we wsi Jasieniec , gmina Somianka Bogdan Krysiak 2012-08-20
205 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Somianka, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 Bogdan Krysiak 2012-08-20
204 „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 16 osób w ramach projektu pt. ”Kategoria C – czynny zawodowo” oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 22 osób w ramach projektu pt. „Mobilni w Somiance” Bogdan Krysiak 2012-08-13
203 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-08-03
199 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2012-04-13
196 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu” (II) Bogdan Krysiak 2012-02-28
193 Sprzedaż pojazdu marki Daewoo Lublin II 3554 będący własnością Gminy Somianka (II) Bogdan Krysiak 2012-01-03
190 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.500.000,00 złotych na okres 5 lat z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bogdan Krysiak 2011-12-16
188 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4414W Wyszków-Somianka-Popowo Kościelne w miejsc. Popowo Parcele Bogdan Krysiak 2011-11-04
182 Remont i wyposażenie obiektu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2011-08-24
187 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 Bogdan Krysiak 2011-08-24
183 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-08-24
186 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 101,414,413 i 409 w miejscowości Nowe Płudy - Stare Płudy, Gmina Somianka Bogdan Krysiak 2011-08-24
181 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - Budowa 184 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków Bogdan Krysiak 2011-07-01
179 Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli-wychowawców z przedszkola "Słoneczko" w Somiance oraz z przedszkola "Biały Miś" w Nowych Wypychach w ramach projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka". Bogdan Krysiak 2011-06-14
180 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 41 osób w ramach dwóch projektów pt. ”Mobilni w Somiance” i „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” Bogdan Krysiak 2011-05-27
177 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-05-25
175 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne Bogdan Krysiak 2011-04-06
176 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-04-06
172 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od stycznia 2011r do 31 grudnia 2011 Bogdan Krysiak 2011-02-07
174 Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Somianka i jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-01-20
170 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (II) Bogdan Krysiak 2010-12-17
171 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2010-12-17
169 Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w ramach projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka" do biura projektu znajdującego się w Urzędzie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-11-10
162 Usunięcie z terenu gminy Somianka wyrobów zawierających azbest - wymiana pokryć dachowych Bogdan Krysiak 2010-11-03
164 Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym logopedycznych i zajęć z języka angielskiego w przedszkolu "Biały Miś" w Nowych Wypychach i przedszkolu "Słoneczko" w Somiance. Bogdan Krysiak 2010-11-03

[Liczba odsłon: 1543798]

przewiń do góry