Uchwała Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020.                  
(Uchwała Nr Os.88.2013 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31.01.2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Somianka przyjętej w Uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020 oraz Uchwała Nr Os.89.2013 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31.01.2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Somianka na 2013 rok.)
                                                                                                                                                                      Uchwała Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.  Uchwała Budżetowa na 2013r.   Publikacja Uchwały Nr XXXI/176/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/177/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2013.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXXI/178/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020

Uchwała Nr XXXI/179/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XXXI/180/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Publikacja Uchwały Nr XXXI/180/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.                     Publikacja Uchwały Nr XXXI/181/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/182/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Publikacja Uchwały Nr XXXI/182/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.                                                           Publikacja Uchwały Nr XXXI/183/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/184/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.              Publikacja Uchwały Nr XXXI/184/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -  http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/185/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.                                                                                    Publikacja Uchwały Nr XXXI/185/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.                                                                            Publikacja Uchwały Nr XXXI/186/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 12:25:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 11:27:55
  • Liczba odsłon: 686
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543803]

przewiń do góry