Uchwała Nr XIX/125/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029

Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku
Publikacja Uchwały Nr XIX/126/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2603

Uchwała Nr XIX/127/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/128/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku

Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XIX/129/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2604

Uchwała Nr XIX/130/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja Uchwały Nr XIX/130/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2605

Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XIX/131/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2606

Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Somiance w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Somiance

Uchwała Nr XIX/133/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej

Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka
Publikacja Uchwały Nr XIX/134/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2607

Uchwała Nr XIX/135/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. "Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych"


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-27 12:47:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 12:47:49
  • Liczba odsłon: 401
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541651]

przewiń do góry