Uchwała Nr XVIII/107/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. z 2001 r. Dz. U. nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 pkt 3 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. z 2000 r. Dz. U. nr 46,poz. 543 ), uchwala się co następuje :

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych –Skarbu Państwa na rzecz Gminy Somianka nieruchomości oznaczonej nr 39 o pow. 0,17 ha położonej we wsi Janki .
  2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminnego wysypiska śmieci.
  3. Nieodpłatne przejęcie nieruchomości następuje w celu prowadzenia gminnego wysypiska śmieci.
  4. Koszty przeniesienia własności nieruchomości pokryje Gmina Somianka .

§ 2.

 

Do składania oświadczenia woli upoważnia się Mariana Ryszarda Skocznia – Wójta Gminy.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 14:03:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 14:03:54
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543921]

przewiń do góry