Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 09.01.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego budowy pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej Wielęcin-Celinowo" gm. Somianka.

Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Somianka na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 02 lutego 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Somianka na 2007 rok.            (załączniki)

Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w Somiance.

Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 9 marca 2007r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Somianka za 2006r.                      (załącznik)

Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dziarżawy i ustalenia ceny wyściowejczynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę zabudowanej działki nr 407 położonej we wsi Wola Mystkowska.

Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenia Nr 16/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2007 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 8 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 11 maja 2007r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 21 maja 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 28 maja 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2007 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 maja 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29grudnia2006r.

Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie  prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania komisji.

Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód w szkółce drzew owocowych.

Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 30/2007 z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Somianka za I półrocze 2007 roku.                       (załączniki)

Zarządzenie Nr 31/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/006 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Somiance.

Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach.

Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 02 pażdziernika 2007r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 08 pażdziernika 2007r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 18 pażdziernika 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 19 pażdziernika 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 31 pażdziernika 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.        Załączniki - 1234 .

Zarządzenie Nr 46/07 z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie zmian do uchwały bedżetowej nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości.

Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil.  Stefana Okrzei w Kręgach.

Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach.

Zarządzenie Nr 53/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-29 12:52:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 15:20:20
  • Liczba odsłon: 793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553983]

przewiń do góry