UCHWAŁA NR IX/46/2007

                                                 Rady Gminy Somianka

                                                   z dnia 27 lipca 2007r

   w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo –Parcele 

     Na podstawie art.  18  ust. 2 pkt 13  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (tekst jednolity Dz. U. Z  2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

Nadaje się nazwy ulicom położonym we wsi Popowo-Parcele oznaczonym w załączniku do uchwały jako: 

 

ul. Do Przystani ” odcinek 1-2

ul. Zakątek  ” odcinek   3-4

ul. Łabędzia ”odcinek  5- 6

ul. Cyraneczki” odcinek 7-8

ul. Rybitwy  ” odcinek 9-10

ul. Polnych Kwiatów” odcinek 11-12

ul. Wronia  ” odcinek 13-14

ul. Zatokowa  ” odcinek 15-16

ul. Akacjówka  ” odcinek 17-18

ul. Nadbużańska  ” odcinek 19-17

ul. Świerkówka ” odcinek 20-19

                                                                     

                                                                   § 2.  

    

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                   § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01 12:26:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 12:26:04
  • Liczba odsłon: 472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554037]

przewiń do góry