Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.    (załączniki)

Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   

Zarządzenie Nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach.

Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego.

Zarządzenie Nr 8/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 03 kwietnia 2009r. w sprawie odwołania pogotowia powodziowego.

Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 03 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 14/09 z dnia 16 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XX VIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.  (Załączniki)

Zarządzenie Nr 16/09 z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Zarządzenie Nr 17/09 z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku. (Załączniki)

Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 19/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 20/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

Zarządzenie nr 21/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny wyjściowej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej niezabudowaną część działki oznaczonej numerem 1013 we wsi Kręgi.

Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny wyjściowej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 164 we wsi Wola Mystkowska.

Zarządzenie Nr 25/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 26/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 27/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2009r.     (Załączniki:  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9  )

Zarządzenie Nr 28/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2009r.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 29/09 z dnia 14 września 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli podatkowych.

Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.     (Załączniki)

Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.     (Załączniki)

Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 5 października 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie Nr 34/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny wyjściowej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę zabudowanej działki nr 407 położonej we wsi Wola Mystkowska.

Zarządzenie Nr 35/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 37/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.   (Załączniki    1,    2   ).

Zarządzenie nr 39/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zarządzenie Nr 42/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 43/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 46/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

Zarządzenie Nr 47/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008r.   (Załączniki)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-19 12:17:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14 15:30:35
  • Liczba odsłon: 852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552769]

przewiń do góry