UCHWAŁA NR XXXII/166/2006

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka

 

     Na podstawie 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) po zapoznaniu z listą nieuwzględnionych uwag do projektu planu, Rada Gminy Somianka postanawia co następuj :

§ 1.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka wymienione w załączniku nr 1 do uchwały rozpatrzono negatywnie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

      Przewodniczący Rady Gminy

           /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-13 12:21:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 12:21:36
  • Liczba odsłon: 561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552980]

przewiń do góry