Udostępnienie informacji publicznej,
która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznych

 

1.   Osoba prowadząca sprawę:

Merytoryczne stanowisko pracy, w zależności od zakresu żądanej informacji, tel. (29) 741 – 87 – 90 lub (29) 741 – 87 – 96.

 

2.   Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Bez pisemnego wniosku są udostępniane informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie. Są one udostępniane w formie ustnej lub pisemnej.

 

3.   Opłaty:

koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę, wskazaną we wniosku (zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 /1 3 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 marc a 201 3 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej oraz za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania).

 

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

                                                                            

4. Terminy załatwienia sprawy:

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane (przygotowanie informacji przetworzonych) w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

5. Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

 

6. Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Somianka – pok. nr 14 (I piętro) w godz. od 8 00 -16 00 .

 

7. Podstawa prawna:

Art. 10, 13 - 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy

 

                                                                                    Wzór wniosku

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 11:50:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 12:44:18
  • Liczba odsłon: 1269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553173]

przewiń do góry