WÓJT GMINY
SOMIANKA

Somianka, dnia 19.09.2017 r.

 

Fn.523.2.2017

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: Uchwałę Rady Gminy Somianka zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową
w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia
26.09.2017r.
za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)    listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka- Parcele 16 b,

2)    emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój
Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

 

Termin konsultacji od 19.09.2017r. do 26.09.2017r.

 

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Prus Marta pokój nr 18 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 34.                                                                                                                       

/-/ Z up. WÓJTA

Agnieszka Salwin

Zastępca Wójta

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 19.09.2017 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 19.09.2017 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 19.09.2017 r.


Regulamin konsultacji
Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-19 12:39:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-19 12:39:33
  • Liczba odsłon: 380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552952]

przewiń do góry