Uchwała Nr XXXII/187/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.                                                                      

Uchwała Nr XXXII/188/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała Nr XXXII/189/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr XXXII/190/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 roku

Uchwała Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.
Publikacja Uchwały Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXII/192/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie opłaty targowej. Publikacja Uchwały Nr XXXII/192/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXII/193/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/194/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXII/195/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/N/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.     (Załącznik)

Uchwała Nr XXXII/196/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Somianka  zadania zarządzania drogami Powiatu Wyszkowskiego .   
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-04 13:38:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-08 10:36:03
  • Liczba odsłon: 683
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544089]

przewiń do góry