Somianka, dnia 29.12.2015r.

  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015-2025”.

      Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka, email: l.lalak@somianka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.


         W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z całością materiału w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Somianka.


    Strategia Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015-2025


                          Wójt Gminy Somianka

                            /-/ Andrzej ŻołyńskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 09:32:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-31 09:32:55
  • Liczba odsłon: 367
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553036]

przewiń do góry