URZĄD GMINY

   SOMIANKA

Somianka, dnia 07.02.2013 r.

Pl.523.1.2013

 

Ogłoszenie o konsultacjach  

 

         Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie   wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 roku”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 15 lutego 2013r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)       listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)       emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.


Termin konsultacji od 9 lutego 2013r. do 15 lutego 2013r. .                                                                                                               

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Prus Marta pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

 

 

z up. Wójta

/-/ Teresa Lipska

Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 8 lutego 2013 r.

2)       na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 8 lutego 2013 r.

3)       na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 8 lutego 2013 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały.........

Projekt programu opieki......

Uzasadnienie do programu......


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Prus
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-08 13:13:53
  • Liczba odsłon: 377
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541520]

przewiń do góry