Somianka, dnia 7 grudnia 2016r. 

SG.523.20.2016

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance ”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 7 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.

                                                                                                                     

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                            /-/ Agnieszka Salwin

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 7 grudnia 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 7 grudnia 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 7 grudnia 2016 r.Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały .......


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-07 12:16:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 12:16:05
  • Liczba odsłon: 388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553092]

przewiń do góry