UCHWAŁA Nr VI/32/07

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 marca 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”

 

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art.. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Rada Gminy wyraża zgodę na udział Gminy Somianka w realizacji Projektu pod nazwą „ Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EUROVELO i GREENWAYS”.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania stosownych dokumentów związanych z realizacją projektu na obszarze gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-02 11:56:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 11:56:26
  • Liczba odsłon: 460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537253]

przewiń do góry