Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Publikacja Uchwały Nr XXV/141/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała  Nr XXV/142/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XXV/143/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XXV/145/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.

Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ragulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XXV/146/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXV/147/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Publikacja Uchwały Nr XXV/147/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXV/148/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-07 12:00:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:58:15
  • Liczba odsłon: 622
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554055]

przewiń do góry