UCHWAŁA Nr XVIIN/102/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr VII/45/2003 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na lata 2004- 2012.

 

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

          § 1

 

W uchwale Nr VII/45/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na lata 2004 – 2012 wprowadza się następujące zmiany:

  • w tytule uchwały wyraz „2004” zamienia się na „2005”,
  • w § 1 uchwały po wyrazach „Popowo Kościelne” dodaje się wyrazy: „Jasieniec, Popowo – Parcele”,
  • w § 3 uchwały wyraz „2004” zastępuje się wyrazem „2005”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-22 14:04:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-22 14:04:39
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554115]

przewiń do góry