Uchwała Nr XXX/174/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2016 - 2023


Uchwała Nr XXX/175/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
Publikacja Uchwały Nr XXX/175/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6744

Uchwała Nr XXX/176/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 -2023

Uchwała Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXX/177/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=150

Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Somianka na rok 2017r.


Uchwała Nr XXX/179/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2017

Uchwała Nr XXX/180/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Publikacja Uchwały Nr XXX/180/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=151

Uchwała Nr XXX/181/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie

Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

Publikacja Uchwały Nr XXX/183/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=152

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-03 14:46:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-28 13:28:03
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554065]

przewiń do góry