Uchwała Nr OS.504.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr OS.505.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XLIII/251/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023

Uchwała Nr XLIII/252/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia
2016 roku

Publikacja Uchwały Nr XLIII/252/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=237

Uchwała Nr XLIII/253/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023

Uchwała Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Somianka   (Uzasadnienie do Uchwały)
Publikacja Uchwały nr XLIII/254/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=238

Uchwała Nr OS.84.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr OS.85.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XLIII/255/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2018   (Załącznik)

Uchwała Nr XLIII/256/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Popowie Kościelnym 63 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr XLIII/257/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka na lata 2017-2032   (Załącznik)

Uchwała Nr XLIII/258/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku

Uchwała Nr XLIII/259/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-04 14:52:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 14:14:19
  • Liczba odsłon: 527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537206]

przewiń do góry