Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej zwanej dalej CEIDG, zmiany wpisu, zawieszenie działalności, wznowienie działalności, wykreślenie wpisu

 

 

1.      Osoba prowadząca sprawę:

Tadeusz Kuchta – inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej
i działalności gospodarczej, pokój nr 7 (parter) tel. (29) 741-87-90 w. 35.

 

2.      Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do CEIDG (wzór w załączeniu).

Ten sam wniosek stosuje się do zmiany wpisu, zawieszenia i wznowienia działalności oraz wykreślenia wpisu.

 

3.      Opłaty:

Wolne od opłat art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) zwana dalej s.dz.g.

 

4.      Terminy załatwienia sprawy:

1)     przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie
do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.

2)     do uzupełnienia lub skorygowania wniosku wnioskodawca wzywany jest
w trybie art. 27 ust.4 ustawy o s.dz.g ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

5.      Tryb odwoławczy:

Na czynności organu gminy nie przysługują środki odwoławcze. Przyjęcie wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

 

6.      Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Somianka pokój Nr 7 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

 

7.      Podstawa prawna:

Organem prowadzącym CEIDG jest Minister Gospodarki, a wiec pełni funkcję organu ewidencyjnego (art. 23 ustawy o s.dz.g.). Jest organem uprawnionym do dokonania wpisu w CEIDG, zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy o s.dz.g. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ).

 

wzór wniosku

instrukcja wypełniania wniosku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-09 12:33:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 10:42:58
  • Liczba odsłon: 594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536932]

przewiń do góry