Uchwała Nr XXXIII/208/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka                                                                                                                                                                    Publikacja Uchwały Nr XXXIII/208/21 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6062

Uchwała Nr XXXIII/209/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2021-2025"

Publikacja Uchwały Nr XXXIII/209/21 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6063

Uchwała Nr XXXIII/210/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXIII/211/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                                 Publikacja Uchwały Nr XXXIII/211/21 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6064

Uchwała Nr XXXIII/212/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania

Uchwała Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Somianka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-06 14:12:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-09 13:22:36
  • Liczba odsłon: 55
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541511]

przewiń do góry